Consentiment de CookiesA Albert Sala Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 104510   |    |  Avís legal
portada
 


AVIS LEGAL


Llei de la Propietat Intel·lectual
Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 de abril, pel que s’aprova el Text de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria
(BOE núm. 97, de 22/04/1996)


Article 10. Obres i títols originals

1. Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, comprenent entre elles:
e) Les escultures i les obres de pintura, dibuix, gravat, litografia... obres plàstiques, siguin o no aplicades.
h) Les obres fotogràfiques i les expressades per procediment anàleg a la fotografia.

2. El títol d’una obra, quan sigui original, quedarà protegit com una part seva.